VERSKÉPVERSTÁRCANOVELLAMINIMA JEGYZETESSZÉKRITIKAGLOSSZAÉLCC-DULNAPLÓFOTÓHÍRAJÁNLÓ

Irodalmi terasz és virtuális télikert

A lakás dísze a beépített teraszon létesített caribi télikert

Teraszbeépítés - télikertgyártás

A BDK Online sem maradhat ki a jóból. Irodalmi kertépítés és kulturális terasz létesítése vágna a profilomba (mély sebeket), de mivel keresőmarketing projekt van folyamatban, így ennek az elősegítése vált kívánatossá télikerti szövegeknek általa.

Mivel télikertes képek friss feltöltésére nincsen mód a rendszer tökéletlensége miatt, ezért itten ez az aloldalról betűzve:

Télikert építés Budapesten

 

Szakmai leírások szerint a teraszos téli kertek megfelelő belső kialakítása leginkább esztétikai kérdés, de a célszerűséget is szolgálnia kell. Manapság már télikertnek nevezik az efféle üvegszobát akkor is, ha nincs  benne teleltetésre elhelyezett növény. A kert kifejezés ez esetben erős túlzás. Szolgáltató honlapján képek, gyártási technológa:

Terasz Budapest - Télikert gyártás, építés - Google első

A magyar főváros épületei közül a terasszal rendelkezők alkalmasak a ház előtti vagy mögötti sima lapos kiképzés befedésére és beüvegezésére. Ezzel üvegszoba hozható létre, amely kedvezően hat a lakás piaci értékére csakúgy, mint energiafelhasználására.

A terasz valaha faszerkezetből álló nyitott térrész volt őseink lakóházai mentén, később ezekre fedés gyanánt fél nyereg tetőt vagy sátortetőt építettek, később műanyaggal és alumíniummal helyettesítették a fát. A faanyagból készült épületszerkezetek elöregednek, veszítenek kedvező szilárdsági tulajdonságaikból és folyamatos kezelést igényelnek, ezért inkább a műanyag-fém kombinációs széttolható üveg ajtók, bukóablakok és nyitható üvegtetők létrehozása ajánlott. A terasz beépítésével kisebbfajta csarnokot kapunk, így akár úszómedencét is létesíthetünk, és a medence körüli szabad területeket benépesíthetjük délszaki növényekkel és karibi virágfélékkel. További részletek a szolgáltatók honlapján találhatók.Balla D. Károly

Tejmozi

- részlet

A súlyos égen átlihegett az űr hidege, a mélyből pedig, a patak felől, felpárállt a földmeleg, és hősöm apja, miközben fázik és verejtékezik, pontosan tudja, hogy nincsen már körülötte külön jó és külön rossz, nincs külön bűn és külön erény, csupasz vázukig levetkeztek előtte a világ szemérmetlen dolgai, és ő megtanulhatta, nem csupán az élet és a halál, hanem a jó és a rossz is egylényegű, mint ahogy egyazon petéből szaporodik világra a szeretet mohó lárvája és a gyűlölet szende pillangója, a csúfság és a szépség, az elveszejtő igazolás és a megtartó tagadás.
    És ugyanígy állt reggelente a küszöbön, amikor beköszöntött a tavasz, végigvitte tekintetét a folyó felé vezető úton, amelyen már számtalanszor szembetalálkozott magamagával a valóság csalóka tükrei közt bolyongva, és módja volt az esetlegességek sokasága között felismerni az egyetlen bizonyosságot, azt, hogy csakis a szerelmes éjszakák őrzik meg azon felismerhetőségükben öntestünk múló szenvedélyeit. Erősen tudta, soha többé nem tehet különbséget kéj és kín, gyönyör és gyötrelem között, mert mindkettőben egyformán benne lakozik az élet és a halál, a jó és a rossz, a szép és a rút, mint ahogy maga a kéj és a kín, a bűn és az erény is benne foglaltatik mindegyikben, együtt, egymásra torlódva és egymásba hatolva alkotják a táguló létezés kusza galaxisait.
    És áll hősöm apja a küszöbön nyáron, és halk rezignáltsággal veszi tudomásul maga körül a tobzódást, az élettől hemzsegő mezőt. Még fölébe emelkedik, akár egy síkba állított merőleges, de a táj már mindinkább a maga vízszinteséhez hasonítja és arra készteti, hogy belefeküdve azonosuljon vele, hogy eggyé váljon  a földdel, amely életnedveivel dajkálta.
    És áll a küszöbön hősöm apja ősszel, figyeli, hogyan kerekedik egésszé a lét, miként teljesül be szinte hibátlanul a teremtés tökélye, a teremtésé, amely azonban nem lehetne teljes, ha a tökéletlenség is nem foglaltatna benne, ha nem lenne része a hiba, a hiány, amelyben oly ügyesen megveti lábát a romlás.
    És ahányszor kilép hősöm apja a tájba, kilép az évszakokba, mindannyiszor meg-megkísérti a lét esendősége és esetlegessége, hogy aztán mégis a bizonyosság fölbe vert cölöpeire támaszkodhasson, amikor visszafordul. 
    Visszafordul és bemegy a házba télen, és bemegy tavasszal, és bemegy nyáron és ősszel, hogy új bizonyosságai birtokában megfigyelje, amint a falra feszített ócska kárpit most mintha valami fokozott intenzitással közvetítené az ősi legenda emelkedettségét, a szigorúan síkszerű ábrázoláson e percben mintha egyre hemzsegőbbé válna a dimenziók életszerűsége, hősöm apja szinte látja megelevenedni az eltúlzott allegóriákat, látja, hogyan válik buja nimfává a szűzi hölgy, hallja az egyszarvú kéjsóvár lihegését; egyszerre érez kanbűzt és kancaszagot.
    Csak nem izgatja fel ez az ezerszer látott ábrázolás, csodálkozik magán hősöm apja, és sajgó vággyal titkos szeretőjére gondol, aki, talán a sűrű hóesés, talán a tavaszi áradás, talán a tikkasztó hőség, talán az őszi felhőszakadás miatt, harmadik napja elmarad a friss házikenyérrel a dombon túli kis ruszin faluból. Hősöm apja egyre nyugtalanabbá válik a regényemnek ezen a bizonytalan, időben elmosódó, mégis konkrétan jelen idejű pontján, amelyről nem tudni, pontosan hol helyezkedik el a történet időtengelyén, ám bizonyosan hetekkel, hónapokkal, évszakokkal apa és fiú utolsó találkozása után, azon pillanatok egyikében, amikor hősöm távoli tanári vendégszobájának ablaka előtt idézi fel a múlt valamely fontos epizódjait, azt remélve, hogy ezekből összeállhat a regény, az ő regénye, amelyet már eredetileg is apjáról akart írni, csak a mama betegsége idején tett le egy időre szándékáról, hogy a beteg asszonyhoz fűződő kínos viszonyát naponta szaporított szövegekkel tegye elviselhetőbbé, de az anyja halála után, megsemmisítve a róla írtakat, újra a korábbi mederbe terelte írói ambícióit, egy apa-regény, igen; amióta Kronosz felfalta gyermekeit és Oidipusz megölte apját, azóta nincs ennél örökebb téma. Ám az íródó mű lapjai folyton szétcsúsznak, a megírt történetek nem mutatnak összetartást, hiába kémleli egyre és folyton hősöm az Északi-tenger öblét távoli és kissé sivár tanári vendégszobája ablakából, hiába fúrja tekintetét a vizet gyapjasan megülő ködbe reggelente, amikor küszöbön álló és a tájba kilépő apja éppen visszatér a semmi közepén meredező faházába. És egyszer majd eljön az a reggel, amikor az öreget nem szállja meg semmiféle kozmikus harmónia annak tudatában, hogy jó és rossz, szép és rút ugyanúgy egymás komplementerei, mint az öröm és a bánat, a vágy és a közöny, az érdek és az önzés, nem, egy reggelen majd egyáltalán nem elégítik ki a dialektika kerekded tételei és az önigazoló kauzalitások, nem kíván a hégeli fejlődési spirál kettős karjában ringatózni, pokolba a bergsoni idővel, a kierkegaardi szubjektummal és a heideggeri semmivel, ő egy buja nőt akar, olyat, aki ajka szélét harapva ölébe fogadja a kárpiton az unikornist.


Téli terasz - nyári pergola

A télikertek létesítése energetikai szempontból igen kedvezőek a napenergia hasznosítása okán. Például a nappali szoba és a hálószoba előtt futó terasz beüvegezése a fűtési idény elején és végén akár 15-25 százalékkal csökkenheti a lakás egészére kivetett fűtési számlát: az őszi hónapokban a télikerttel szomszédos szobákat egyáltalán nem kell fűteni, és tél kezdetével is csak feleannyit, mint korábban.

Pergola építésével árnyékot vethetünk nyári verőfényben a déli verőn.

 

BDK Honlap-SEO: ivóvízkezelés
Elhunyt Balla D. Károly
BDK posztumusz

Napi blog


AZ ELŐZŐ SZÁM tartalma

Csatlakozz:Friss szám

Korábbi számok

Frissek:


Főbb blogjaim  Főbejáratok  SEO-szerviz

  aktuális keresőoptimalizált oldalak:

  Google első hely

  Helyezés javítás, honlap optimalizálás

  Google honlapoptimalizálás: első seo weboldal kereső
  pr cikk és link elhelyezés - tartalommarketing weboldal

  Internet - Laptop - Számítástechnika

  első hely: google honlap optimalizálás

  Állandó oldalak, SEO-posztok  free counters
  BDK ONLINE - BALLA D. KÁROLY internetes magazinja - válogatás az Ungváron (Kárpátalja, Ukrajna) élő író havi publikációból és az írói archívumból.

  Az oldal anyagai Balla D. Károly alkotói munkásságának a részét képezik, ily módon szerzői jogvédelem alá esnek, hosszabb idézésük csak a forráshely link-formátumú feltüntetésével, átvételük és újraközlésük pedig csupán a szerző - adatait lásd: Balla D. Károly - engedélyével jogszerű. -- BDK Online - webmagazin - irodalom, könyv, film, közélet, politika, napló, vers, internet, keresőoptimalizálás, web, seo, blog, Kárpátalja, Ungvár, BéDéKá, blog, UngParty | A szerző keresőoptimalizálással is foglalkozik. Az aktuális SEO-projek tartalom marketing: Laptop szerviz Budapest: akkumulátor, laptop billentyűzet, notebook töltő. Honlapoptimalizálás és keresőmarketing - Google helyezés javítása - első oldalra kerülni SEO szakértő optimalizálásával. Első hely a keresőben a találati listán. - Ivóvízkezelés és fertőtlenítés - Klór-dioxid. Tartalommarketing, arvisura, pirézek