BDK ONLINE - Balla D. Károly heti webmagazinja - frissül minden hétfőre | a portál anyagai szerzői jogvédelem alá esnek 
DIGITÁLÉ web

Kárpátalja oldalam

Most pedig szeretnék egy másik oldalamról bemutatkozni - mondta a szép emlékű Antal Imre - és hátat fordított, így mutatva a másik oldalát. Nos, nekem hátat éppenséggel nem kell fordítanom - senkinek és semminek -, és nem annyira új oldalamról bemutatkozni, mint inkább új weboldalamat megmutatni szeretném: Kárpátalja. - Ugyanis, minden ellenkező értelmű híresztelés és piréz mivoltom ellenére mégis lokálpatrióta lennék.

Kárpátalja - egyszerre több célt szolgáló weblapom

Minden ellenkező híresztelés és jól kimutatható piréz mivoltom ellenére én mégiscsak lokálpatrióta lennék, még ha ez nálam egészen mást is jelent, mint azoknál, akik az anyaföld előtti megrendült leborulásban, szepegő Trianon-nosztalgiában, gyakran rossz helyesírású, de elszánt és permanens nyelvvédő harcban, továbbá pedig az identitást igen hatékonyan erősítő hátrafelé nyilazásban látják a kárpátaljaiság legfőbb attribútumait. Erről nemrégiben kis eszmefuttatást írtam, ki is vágta rendesen a biztosítékot egy kedves pedagógusnál (A bolha fenyeget), aki azóta is üldöz a szerelmével - bőszen olvassa írásaimat és nem egyszer kommentelésre is ragadtatja magát. Elképzelnem is szörnyű, mi tenger fájdalmat okozhat neki egy-egy élcem vagy egy ilyen címszavam:

Kárpátaljaiság  - Nehezen megragadható és ellentmondásos fogalom. A természetes, spontán (azaz nem szerepként értelmezett) kárpátaljaiságban egyaránt találhatók pozitív és negatív elemek. Ezek kialakulásában nyilvánvalóan szerepet játszott a származási, a történelmi-kulturális örökség, leginkább pedig az egymást váltó társadalmi struktúrák szocializáló hatása. Aki Visken találkozott már székelyes észjárású szófukar magyarokkal vagy a palóc nyelvjárást beszélő rátarti, vastagnyakú kálvinista nagydobronyiakkal, aki Munkácson megtapasztalhatta Zrínyi Ilona felmagasló várának már-már ingával kimérhető identitásmegtartó erejét, vagy aki ugocsai öregeket II. Rákóczi Ferencről kérdezett és meghallgatta a nagyságos fejedelem alakjához fűződő legendákat, aki megcsodált már beregi szőttest vagy hallott Szenczi Molnár Albert nyelvén zsoltározó gyülekezetet, annak elképzelése lehet a jó értelemben vett kárpátaljaiságról. Ellenben aki megtapasztalta, mondjuk, a beregszásziak fenn az ernyő, nincsen kas-mentalitását, a Felső-Tisza mentén élő vagy az ungvári magyarok szlávos kiejtését és „idegen” hanghordozását, aki „folklórfesztiválon” leginkább csak magyar nótákat és operett-dalokat tudott magnóra venni, aki „humorfesztiválon” spicces újságírók lapos jópofáskodását hallgatta, aki alaposabb szakmaisággal megvizsgálta, mi is kerül itt nyilvánosságra irodalom, képzőművészet, vagy akár tudomány címszó alatt, aki belelátott a kisszerű torzsalkodások bugyraiba, aki tapasztalta, az önszerveződő érdekvédelmi szervezetek az eredetileg kitűzött cél helyett milyen nemtelen eszközökkel kezdik a kárpátaljai magyarok érdekei helyett a saját hatalmukat védeni, akit fojtogatott a valós teljesítményt nyújtókkal szemben felmerülő gyanú és féltékenység, aki látta többre érdemes kezdeményezések sorát emberi kicsinyességek vagy a szervezetek önérdekű működése miatt elvetélni, aki tapasztalta, hogy a baklövések elkövetői soha nem saját hibáikra, hanem ezek szóvátevőire haragszanak, aki találkozott nova-bortól elbutult tekintetekkel és aki szembesült a közömbösség, az igénytelenség, a tájékozatlanság, az elmaradottság, a stupiditás minden fajával és fokával, az árnyaltabban értelmezi a kárpátaljaiság fogalmát, és nem téved nagyot, ha a provincializmus szinonimájának gondolja. Mindennek persze történelmi gyökerei vannak: be kell látnunk, hogy a régebbi századok során a Kárpátalja mai területét alkotó vármegyék (Ung, Bereg, Ugocsa, Máramaros) kulturális és civilizációs szempontból elmaradott peremvidéknek, provinciának, „sötét helynek” számítottak akkor is, ha egy-egy fényes elme itt is felragyogott. A huszadik században egymást követő hatalomváltások megzavarták az itt élők identitását, hagyományvilágát, értékrendjét; a magasabb rendű, értelmes és tartalmas élet lehetőségei helyett inkább csak a túlélés gyakran gyötrelmes, megalázó és gerincet roppantó csapdahelyzeteit kínálták. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy az itt élő emberek az anyagi javakban sem dúskáltak soha és a civilizációs komfort sem adatott meg számukra, akkor Kárpátalját akár történelem mostohagyermekének is nevezhetjük. Szomorú tapasztalni, hogy ebből a szorongatott helyzetből a kárpátaljai magyarok akkor sem tudnak kitörni, ha egyszer-egyszer erre ritka lehetősége adódik.

Ezt a kis eszmefuttatássá duzzasztott fogalom-meghatározást felújított Kárpátalja-honlapomon helyeztem el. Ahogy korábban Ungvár című oldalamat, most ezt is alapos innováció alá vetettem. Ezen a jó kis webcímen - ungparty.net/karpatalja - évekig egy majdnem üres oldal árválkodott, aztán hosszú ideig nem is volt ekérhető, majd egy nagy gonddal elkészített, de soha többé nem frissített linkgyűjtemény került rá. Ezt azért meg akartam őrizni, de most hátrébb soroltam, betettem az újonnan készített, friss tartalommal megtöltött oldal alá

Minderre a szülőföldhöz ragaszkodó buzgalmamon túl azért szántam magam, mert a weblap az évek során megszerezte a 4-es PageRank értéket, így a róla küldött linkek erejére szükségem van (többek között SEO-munkámhoz). A webhely „külső” értékét azonban nem ez adja meg, hanem az a körülmény, hogy a Kárpátalja keresőkérdésre a Google az első táblán, azaz az első 10 találat között szerepelteti (jelenleg az előkelő 6. helyen). Emiatt vonzó lehet azok számára, akik a témában hirdetnének vagy saját oldalukat reklámoztatnák. Ezt a lehetőséget fel is kínáltam a honlapon. Ha pedig az oldalnak ezt a kedvező pozícióját elértem anélkül, hogy különösebben gyúrtam volna a Kárpátalja kifejezésre, akkor most már odafigyeltem a honlap-optimalizálás főbb szempontjaira. Jó kis oldal lett.

Van rajta rövid és hosszabb ismertetés, személyes vallomás, ízelítő Kárpáti limerikjeimből, van továbbá kinagyítható térkép, linkek az ukrán-magyar  helységnévtárhoz és már kárpátaljai vonatkozású anyagokhoz.

Érdemes rákattintani - ha rákattanni nem is. 

Lapszám: 2012.04

Címkék: web személyes pátria Kárpátalja internet ajánló