BDK ONLINE - Balla D. Károly heti webmagazinja - frissül minden hétfőre | a portál anyagai szerzői jogvédelem alá esnek 
PENNA vers

Ungvári pillanatképek

Kovács Imre Attila az ezredforduló környékén volt az ungvári egyetem magyarországi vendégtanára. Többször is megfordult akkor működő irodalmi szalonunkban, barátságot kötöttünk, rábeszélésemre fontos tanulmányt írt a kárpátaljai magyar költészet hőskorának versterméséről (Thézeusz vagy Ikarosz?). Nyomdakész, de meg nem jelent kötetének több versét is ungvári élményei ihlették.

Kovács Imre Attila

294016 Uzshorod,
Universzitetszka 10., kv. 8./B

(Kégli dal)

Nyolcas szoba. Nekem való.
Mint a bomlásnak indult emlékezet:
egykoron azt hitte, minden jobb lehet,
most időtlen, idétlen. Boldog.
Elkeverednek a romok és a dolgok.

Vakra kattanó kapcsolók. Csillársötét.
A kád mindent elfelejt: nincs dugó.
Se ülőke, reggeli léc, amire rágugó’
a porkávé hajnali mérgezettje,
Ungvár kéthetes meg(nem?!)érkezettje.

Ez ám a lak! A nálam is finnyásabb falak
konnektort s repedést öklendenek.
Lobog, lóg, összezöttyen alkatrész meg szoba,
a rút otthonosság mikrokozmosza,
amiről állítom (míg rám dől), hogy remek.

Az épphogy villanytűzhely
felfortyant vaslepényén konzerv hevül,
fölötte nyirkos gatya szárad.
S miután függöny sincs, konyhámba benéz a század,
hogy mit főzök (s fázok) egyedül.

Vagyis dehogy! Vannak szomszédaim,
átdübörög egy család kakofóniája
a boldogságtól elvékonyult falon.
Öl belől az irigység és az okos unalom.
Rám gombolódik Ungvár Certosája.

A bosszú pazar: széthányok mindent,
pulóvert, könyvet, táskát, ingeket.
A Rend kapitulál: trikókkal integet.
Győzelmi dal – az idő fűrészhangja árad,
s színültig tölti a dugótlan kádat.


Fizetésnap, Bosch, Ágica

Egyetem-begyedem, tengertánc,
sorban álló ugor, mit kívánsz?
Száz grivnyát kívánok, ha lehet,
kefirt és fekete kenyeret.

Kicsi ablak előtt nagy a sor,
a sok professzor meg araszol.
Órákig böjtöli a bérét,
nem küldheti tanársegédét.

Duci néni ül a kasszában.
Negyven méter a sor hosszában.
Harminc széltiben. Négy a mélye:
volt ki elsüllyedt szégyenébe’.

Kis lökdösődés, nagy ácsorgás.
Inkább némaság, néha morgás.
Ideges arcok, mintha itt ma
nem lenne kazalban a grivnya.

Történt már, mondják, hogy elfogyott,
s elkullogtak a professzorok,
a docensek, s szomorú mások.
Ennyit ért aznap a tudományok…

Végítéleti tarkaságban
várnak a tanárok, elszántan.
Az ördög seggéből kivennék
a grivnyát. Biz’ én is így tennék.

Minthogy teszek is. Köztük állok.
És unalmamban megcsodálok
egy-két bürokratát: örökös
győztes Ágica. Szőke, bögyös.

Követelhetnék jobb szervezést,
hogy ne várjuk soká a kevést?
Mondhatnám szótagolva, sírva,
hiába, mert így van megírva.

Az ország törtszárú szemüveg,
valamiért nem javítják meg.
Nincs pénz, mert nincs pénz. Ez a helyzet.
De azért jobbat – érdemelhet!

A kecskék1

Baudelaire emlékének

Ó, te zölden zendülő nyárelő, szeretlek!
Itt, könyves szobám óriás ablaka alatt
tarka, széltől részegült kecskék játszanak,
akár megéledt, fürge szobrai a hegynek.

A testük négy pálcikára tűzött tömlő,
szőrös hordócska, a fűtől sosem reped meg.
Különös nyelvükön (vajh miért?) felmekegnek,
de nem érti őket, mély titkuk a költő.

Az édes füvet selymes szájukkal matatják,
aztán megugranak, s szökellnek, mint a labdák,
miket senki nem dob, és senki nem kap el.

Furcsa kecskék, boldogan intenék felétek,
de messze az ablak, az abrak meg közel,
amire mohó, állati szemekkel néztek.


1 [„Állati” élményeim „istállójából” (Ungvár)…] 2000. február 26-án Anfiszka, Antonenko Miki kollégám dédelgetett, öreg kandúrja összepiszkította Bercsényi utcai lépcsőházukat (a mogorva cicus azóta elhalálozott). 2000. május 18-án, 15 órától Petro Lizanec professzor úr vezetésével – pedagógiai célból – meglátogattuk a négyes obsit, az ugor tanszék diákjait elszállásoló kollégiumot: az obsi előtt egy sertés turkált, és falta a maszatos füvet. A tízesben, ahol a lektori lakásom volt, időnként egy derékmagasságig nőtt mitológiai eb csatangolt a lépcsőházban, irdatlan pofájából basszus hangon fújt takarodót a szembejövőnek. Az Egyetemig hullámzó lankákon kipányvázott, méla tehenek tutultak bele hajókürt hangon a kék-sárga, eget-Napot szétválasztó kora estébe. Ahogy kitavaszodott, egy vidor kecskecsapat csipegette (hol az Egyetem málló árkádja, hol a kollégiumi ablakom alatt) a sovány füvet. Ők nemcsak a kukoricától felfúvódott kis bak, Őzike kedves emlékét sajogtatták fel bennem, akinek kemény kobakját még Csákány Béla professzor uram is megvakargatta az azóta odahagyott vásárhelyi kertben, hanem egyéb szomorú, szellemibb párhuzamokra is ráeszméltettek. Meredt, üvegszemű mohóságukban visszatükröződött az ezredforduló léttechnikája, játékosságuk mögött felfedeztem a biológiai
gépezetet. Újraolvasván Baudelaire titokzatos szonettjét (Les Chats – A macskák), rádöbbentem, hogy azok, akik magukat a szemlélődő élet bölcs macskaságával áltatják, többnyire kecske-reflexek és ösztönök mozgatta pőre létezők. A macskaság és a kecskeség minőségeinek egymásba mosódó, zavaros állapotára – ungvári felismerésemet megelőzően – már reflektáltam egy harsány színpadi jelenettel. Az arany macskát az köti szorosan a ciklushoz, hogy 1999. május 4-én, a kora délutáni órákban kaptam az értesítést telefonon az Ung parti postahivatalban, hogy Hódmezővásárhelyen (Magyarország) leállították a darab próbáit. Az arany macska betiltása társadalmi távlatot adott a „macska – kecske” problémának: az emelkedett kontempláció és a baromi güzülés közti választás (vagy tévelygés)


Mint a publikáció előzményét, olvasd el ezt is: Mende, monda


Lapszám: 2011.05.16

Címkék: vers Ungvár pátria