BDK ONLINE - Balla D. Károly heti webmagazinja - frissül minden hétfőre | a portál anyagai szerzői jogvédelem alá esnek 
KÖZÉLET Egyek

Az Egyek csoport

Bár az utóbbi időben nem sokat hallatta a hangját, folyamatosan létezett és működött Az Egyek csoport, amely, mint ismeretes, 2007-ben alakult, nem kis visszhangot keltve a sajtóban és a közbeszédben. A bejelentés akkor ebben a formában jelent meg:

Az Egyek csoport megalakulása

A Kilencek, a Nyolcak, a Hetek, a Hatok, az Ötök stb. összefüggésében megfigyelhető névadási lehetőségekre alapozva bejelentjük, hogy 2007. december 12-én megalakult Az Egyek csoport. Alakuló közgyűlésére a csaknem zsúfolásig megtelt UngParty Manzárdon került sor, ahol is az alapító tagság egyhangúlag Balla D. Károlyt választotta AZ EGYEK csoport elnökévé és szóvivőjévé, aki kifejtette, a csoportnak művészi, politikai és tudományos törekvései egyaránt vannak, ezeknek mindenkor közlemények kiadásával kívánnak érvényt szerezni.

Az Egyek csoport nyilatkozatai

A csoport eddigi működése során 4 nyilatkozatot adott ki.
Ettől kezdve Az Egyek egészen mostanáig nem hallatta a hangját, mint kiszivárgott, a csoporton belüli érdekellentétek és hatalmi torzsalkodások foglalták le a tagságot. Emiatt a csoport sajnálatosan elmulasztotta annak a lehetőségét, hogy nyilatkozatot adjon ki néhány igen fontos kérdésben, így például bejelentse saját Alkotmány-tervezetét és kinyilvánítsa saját nemzetpolitikai koncepcióját, illetve elképzeléseit arról, milyen orális aktust ajánlhat fel egy színházdirektor az őt szexuálisan zaklató újságírónőnek. Bízhatóan a jövőben a hasonló horderejű állásfoglalások már nem maradnak el.

Az Egyek tisztújító közgyűlése

Az Egyek csoport vezetősége a belső egység és egyetértés megteremtése után elérkezettnek látta az időt egy beszámoló-választó közgyűlés megtartására. Erre 2011. május 30-án került sor az ungvári Piréz Rezidencián, ahol is az egybegyűltek meghallgatták a leköszönő elnök beszámolóját. Balla D. Károly erős hangot megütve gyakorolt önkritikát, ám ostorozta a tagság széthúzását és közéleti passzivitását is. A tagság reagálásából nem lehetett megítélni, vajon új jelöltet állít-e az elnöki posztra, mint ahogy az is nyitott kérdés volt egy ideig, Balla jelölteti-e magát.

Végül többek határozott kérésének engedve hozzájárult, hogy felvegyék a jelöltek listájára. S minthogy ezek után ellenjelölt már nem akadt, sor kerülhetett a szavazásra.

Az Egyek csoport tagsága egyhangúlag, ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett újra elnökévé választotta Balla D. Károlyt, aki rögtönzött sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a jövőben a csoport gyakrabban tesz a korábbiakhoz hasonló világtörténelmi jelentőségű nyilatkozatokat.

A közgyűlés után zárt körű fogadásra került sor.   
  


Lapszám: 2011.06

Címkék: élc