Dadaista dadogás

Kazinczy szelleme válaszolt

A végén

Mégsem szűz a KISZó?

Aranymálinkó

Enjambement, Tarkovszkij

Holdfogyatkozás Kárpátalján

Sűrű napok

Nemzeti Holdfogyatkozás

Született gyilkosok

Oresztész és a kávézacc

Még egy „Lenin-vers”

Balfas névrokona

Digitális dedikálás

Készülök valamire

Akasztás

Az Egyek közgyűlése

Új szám – BDKO

Villanyspenót

Skype-hiba kijavítása

Boldog Ung-vidék

Zene, zaj