VERSKÉPVERSTÁRCANOVELLAMINIMA JEGYZETESSZÉKRITIKAGLOSSZAÉLCC-DULNAPLÓFOTÓHÍRAJÁNLÓ
Nincs világnézetem. Világnézésem van. Szemlélődöm, észlelek, gondolkodom és rögzítek – de amit rögzítettem, nem hagyom mozdulatlanul. Engedem, hogy alámerüljön, elhomályosuljon vagy akár szertefoszoljon, ha újabb rögzítendők válnak fontosabbá. Amelyek aztán találkoznak, ütköznek a korábbiakkal, szétpattannak vagy egymásba hatolnak. Tovább...
A harmadik Magyar Köztársaság első elnökének kilencvenedik születésnapja alkalmából felidéztem egy több mint 20 évvel ezelőtt Ungváron készült - ma már dokumentumértékű - fénykép történetét. A felvételen éppen kezet fogunk - emlékezetes pillanat. Ő nem volt még hetven, én meg éppen krisztusi korba értem a 33 évemmel. Tovább...
A magyar irodalom számára a Nyugat nemzedéke fedezte fel. Babits esszét írt költészetéről, Kosztolányi verseket, Karinthy aforizmákat fordított tőle - révükön a bengáli nyelven alkotó költő egy időre a pesti szalonok kedvencévé vált. Később alakja részben feledésbe merül, ám néhány irodalomtörténeti korszakkal később a posztmodern újra felfedezi a maga számára. Tovább...
A regénybeli kijelentést nem szándékoztam magamra vonatkoztatva azon valóságosságában érvényesíteni, de ötvenedik életévemet betöltve függőben sem hagyhattam hősöm elhatározását: a nem annyira internetes heccnek, mint sokkal inkább egyfajta morális cselekedetnek szánt virtuális öngyilkosság és a posztumusz mivolt felvállalása a legmegfelelőbb gesztusnak látszott. Tovább...
Kárpátalja magyar irodalmában tízévente felüti fejét az avantgárd. Mondhatnám úgy is, hogy cirka évtizedenként felmerül kis literatúránk állóvízéből (a posvány szótól egyelőre tartózkodnék) egynéhány elszánt, de játékos kis delfin, és veszettül elkezdik szétfröcskölni a vizet. Minek következtében a lassúbb járatú őshalak ijedten kapkodnak levegőért. Tovább...
Nemrégiben nagyszabású meghívásos művészeti pályázatot hirdetett a széles körben egyre ismertebb, nagy tekintélyű Egyek csoport saját tagjai számára. A jelentkezők igen magas száma lehetővé tette, hogy a zsűri jeligés pályamunkák beküldését kérje, így biztosítva a résztvevők teljes esélyegyenlőségét. Tovább...
A virtuális megelőzöttség nem egyéb, mint egy még be nem következett esemény világhálós előkészítése abból a célból, hogy az előzetes várakozás és főként a feltételezett bekövetkezés esetén az akcióban részt vevő weboldalak jelentős látogatottságra tegyenek szert. Az akció webtechnikai keretét minden alkalommal aktuális társadalmi-közéleti tartalom tölti meg és humoros felhang lengi körbe. Tovább...
Regényem könyv alakú megjelenése adott visszamenőleg is értelmet az eredeti intertextuális kísérletnek, ugyanis a nyilvánosság elé tárt végszöveg – ebben egészen biztos vagyok – láthatatlanul, hiányuk révén is tartalmazza az ajándékba kapott eredeti mondatokat. Belőlük erednek az idegen nyelvekben is kultúrákba gyökerező szálak – ezzel teremtve meg számomra a Tejmozi valódi otthonosságát. Tovább...
Sakktábláink szőnyegin

dudorain a létnek
üldögélnek a fejhangú heréltek
miközben sakktábláink szőnyegin
feléjük lépdel Anyegin

a bűnt szedve lajstromokba már
kedves halottad egyre visszajár
s könnyét hullatva legott
rólad mereng egy felleg ott

de vállat rándít mind, ki fél
háza nincs, feje fölött éj-fedél
s dáleszt mutatva pimaszul
megcsomózott hernyó araszol

tenyéren luk és hasíték a felkaron
felfeszülni itt a legjobb alkalom
de míg a Néva habja csupa szenny
csak párbaj-golyó készülődik élesen

hát tátogj e kínos pöfögésben
míg almafáit elveszti az Éden
fejed felett lukkal ásít már az ég
koponyádon kicsi kerek hasíték

belédfolyik és elmereng
a semmi és a kósza rend
de te csak korhold folyvást őket
a szerelmeslevél-vivőket

és porban, habos nászban
kedélyeskedj: "kérlek alássan…"
s ha szádon kibuggyan a véres kín
cilinderét megemeli Anyegin

Miközben délután

    - ajánlás nélkül -

Talán csak kérkedik, hogy nem meri.
Talán csak bor és gőz és esteli
homály, ahogy a színre árad.
Talán csak mímelt alkony-vádak.

De mégis ottfelejt a mozdulat.
Kihűl a léc: magányos parti pad.
S a léket kapott éjszakákon
csónak-vizet merítget Kháron.

Talán csak intelem, hogy nem szabad.
Talán egy felvert, álma-hulló vad.
Avagy a nedvek tévedése:
szőlőn a jégeső verése.

Talán csak jel egy téli hajnalon,
ahogy kísért a részeg alkalom.
Ám férget irt a józan érdek,
míg átjárják a lassú mérgek

a kőbe vésett átkok titkait.
Talán csak egymaga, csak Ő van itt,
és vért hörög egy délelőttön,
mert mellkasa a végső börtön,

amelybe bűzlőn, elrohadva végleg,
halomra hullnak kíntalan remények.
Miközben délután és meghatón
esőzik végre kinn a szürke ón.

Nincsen már oldás

halmazok zára        mögött csak hallgatag
némán csak néma           nem jósol Püthia
transzba sem réved     nem is lát látomást
pedig lenne mit                lenne mit látnia

csontokat vet ki            sírva az anyaföld
emitt egy fénylő            hófehér koponya
melléje fekszik                     magába öleli
buzgón egy árva            elvert gyerekbika

kezek az égre            nyúlnak fel fohászra
de elcsapja már           karvalyoknak röpte
toll is ha szállna            utat még mutatna
spirálist rajzol             rajzol csak pörögve

mosolyon halál               kuporog fogatlan
öléből pereg                     fekete gabona
pirkadat súlya                látnokot idéz fel
értetlen varázs               elrontott mágia

fehér szüzek meg           fekete bárányok
ők lésznek holnap             ünnepi áldozat
szélörvény rándul           állatöv felszűköl
homok mar vérig          ránctalan arcokat

nincsen már oldás      nem lehet kegyelem
fordulj a mélybe             akárha magadba
eljön a hajnal                 véle jön halálod
pénzt kap a látnok       lelket vált aranyra

 

Napi blog


ELŐZŐ CÍMLAP

Csatlakozz:Friss szám

Korábbi számok

Más frissek:Főbb blogjaim  Főbejáratok
  SEO
  Oldalam a HHRF szerverén fut:


  Látogatók:
  Web Statistics
  StatCounter - Free Web Tracker and Counter
  Az oldal PageRank értéke:
  Google PageRank
  free counters


  Ha tetszett az oldal, itt tudod értékelni:

   
  Az oldal anyagai szerzői jogvédelem alá esnek, újraközlésük csak a forráshely link-formátumú feltüntetésével és a szerző - Balla D. Károly - engedélyével jogszerű.