VERSTÁRCANOVELLAMINIMA JEGYZETESSZÉKRITIKAÉLCNAPLÓFOTÓAJÁNLÓ • MÁS: Arvisura Seo


Kárpáti limerikek

Az alábbi 50 verset 2010 őszén írtam: félszáz kárpátaljai település nevét foglaltam limerikbe (a limerik ötsoros, jól ritmizáló, kötött szótagszámú és adott rímképletű, pajzán, pikáns, gyakran kifejezetten trágár, obszcén vers, jellemzője a tartalmi és nyelvi humor). Örömömre közülük 5 belekerült a Könyvhétre megjelenő Magyar badar című limerikgyűjtemény második, bővített kiadásába.

Egy ifjú aszkétához (Ungvár)


Lakna bár úrfink szép Ungváron
nem lenne úrrá a lukvágyon
sok kis nő ajzaná
Kárpátok aljzatán
végig az Ung-parti bulváron.


Falusi idill (Minaj)


Lakna bár kended is Minajban
megtudná, lába közt mi baj van
betenné ízibe
ól mögött Gizibe
hadd dőljön gőzölgő ganajra.


Ihlet alantabb (Homok)


Nem laknak cemendék Homokon
múzsák ők, illetnek homlokon
vagy kicsit alantabb
céljából kalandnak
akárcsak antikabb korokon.


Betevő (Őrdarma)


Szép kis hely, jó kis hely Őrdarma,
lányoknak meredez szőrhalma
kacéran az égre
nincsen hús ebédre
csupán egy hosszúkás bőrhagyma.


A gyújtogató kézimunkás (Daróc)


Jártam én egykoron Darócra
ott lakott legszűzebb vadóca
Ungnak és Beregnek
ujjai peregtek
meggyulladt gyertyámnak kanóca.


Fényesítés (Szlatina)


Híres a sójáról Szlatina
jobban az ott lakó fapina
más kanja nincs neki
rézfaszú döngeti
kopik ám szépen a patina.


Tanács egy elhanyagolt nőnek (Fornos)


Menjen el néhanap Fornosra
száz kamasz farát hogy fogdossa
részeg bár valahány
zsebükben buzogány
felkúrják kiskegyed fodrosra.


Kulturális program (Gálocs)


Kijárok néhanap Gálocsba
mindig van mulatság, bálocska
utána párokban
dőlünk az árokba
combunk közt Gálocsnak száz mocska.


Múzsák a köldökön (Bökény)


Köll nekünk Ugocsa, köll Bökény
nagy költő jött onnan, köldökén
múzsa ring ezernyi
mégis a versei
kijönnek mindenki könyökén.


Vidulás a parton (Nevicke)


Lányokat lestem meg Nevickén
bikájuk folyón át evickélt
mondott jó vicceket
rúdjával hencegett
méretén repestek, nem viccén.


Meglovagolva (Nagybereg)


Különös hely bizony Nagybereg
nem csak a lovakon van nyereg
asszonyuk nyergelik
hajtják is reggelig
bőszen a helybeli emberek.


Kilóg a négy láb (Déda)


Csodára járnak ma Dédába:
hogy lett a szűzlánynak négy lába?
Gyóntatta pap-kanja
rövid volt paplanja
lábuk állt reggelre glédába!


Helyi nevezetesség (Hetyen)


Érdemes betérni Hetyenbe
ha kended kicsikét hetyegne
nagy búbos kemencével
két büdös cemendével
megnyílt a helybeli kettyende.


Merev ökölharc (Beregsom)


Van egy hely, úgy hívják: Beregsom
ott lakó nőcskémért verekszöm
másé nem, csak enyém!
merengek csípején
lényem egy hatalmas erection.


Önalázó népszokás (Eszeny)


Asszonyok szokása Eszenyben
maradék moslék ne veszendjen
urát ki megcsalja
magára locsolja
tocsog is mindahány e szennyben.


A szegény gombászlegény esete (Volóc)


Amikor érkezik Volócra
lába közt bukfencez bohóca
tinórut szeretne
de nincs rá kerete
nem jut más, csak egy vén galóca.


Egy ifjú szakinak (Munkács)


Várnézni elmehetsz Munkácsra
tövében rád vár egy kurvácska
ha mélyen bevered
neki a csapszeget
te lehetsz élmunkás luk-ácsa.


Ne menj éhesen (Halábor)


Szívesen vendégel Halábor
ehetnél tiszai halából
légy inkább jóllakott
este ki faszt szopott
reggel a Tiszába harákol.


Kínálja erősen gyógyszerrel (Szerednye)


Van egy nő, lakhelye Szerednye
kefélni jó pénzért szeretne
de muffja nagybeteg
rá is szól élveteg
stricije: vedd be a szered, ne!


Útravaló egy papocskának (Aklihegy)


Ha tudod, merre van Aklihegy
nem érhet semmilyen anti-kegy
körbevesz imádat
várják az imádat
más oda úgyis csak baszni megy.


Tanács egy ifjúnak (Salánk)


Jobb lesz tán kerülni Salánkot
lányai szerfelett falánkok
kedvükre nem teszel
villával űznek el
ugorhatsz gatyában palánkot.


Csak takarékosan! (Visk)


Beosztó népek a viskiek
soha nem hódoltak whiskynek
élveznek olcsóbban
lőrével, lotyóban.
Pénzüket gyűjtik. De hisz kinek?


Falunap és másnap (Csongor)


Mulatni elmehetsz Csongorra
papjuknak pohárba csüng orra
zsoltárát énekli
másnap az éjjeli
szekrényén hiába csöng óra.


Óvás a színesbeszédűtől (Barkaszó)


Van egy hely, a neve Barkaszó
ott él a nagyszájú farbaszó
hogyha nem vigyázol
hátulról legázol
ajkáról árad a tarka szó.


Magyar virtus (Verecke)


Szent helyünk minékünk Verecke
bejárjuk hosszába-keresztbe
s mint hágót Árpádunk
minden nőt meghágunk
nyög belé a Kárpát-medence.


A rosszlány értetlensége (Huszt)


Megállt a nagy költő Huszt alatt
ahol én magamra húztalak.
Mi hívta Kölcseyt
idejét töltse itt?
Nem volt itt bordély, csak puszta lak.


A turista panasza (Szinevér)


Taváról ismerik Szinevért
tó partján kaptam a szuvenírt
minthogy azt tippelem
onnan lett tripperem
idéz is farkamnak színe vért.


Nemes versengés (Verbőc)


Lányokra fogadhatsz Verbőcön
pinával melyikük ver lőcsön
de előbb gumidat
húzd fel - bár nem divat -
nehogy a győztes megfertőzzön.


Kedvező ajánlat (Csepe)


Üzletet kötni ha elmennél Csepébe
hatalmas lófaszt kapsz pénzedért cserébe
ahol van üres lik
rajtad, azt betömik
ha éppen ezt vártad, hasznod nem csekélyke.


A korbácsvesszejű (Fancsika)


Van egy hely, úgy hívják: Fancsika
ott lakik Nagyfaszú Jancsika
lányok a szérűben
azt várják révülten
csapjon le rájuk a kancsuka.


Jövedéki vágy (Ágtelek)


Fináncok faluja Ágtelek
pinákra tesznek rá zárjegyet
adója meglátsszon
ha van egy baszásnyom
előttük ez a szép vágy lebeg.


Árnyékszéki románc (Ardó)


Él egy pap az úri Ardóban
bezúgott Bridzsitta Bardóba.
Micsoda poszterek!
Ettől lesz nagy erek-
ciója a budiajtóban.


Kikapós, bekapós (Macsola)


Van egy hely, úgy hívják, Macsola
vízében meztelen pancsol a
sok kicsi hableány
kikapós valahány
bekapnak, ha jön a vacsora.


A képtelen fiú apja (Berezna)


Menyemék lakhelye Berezna
nászom ott velem jót borozna
nem üt a fejébe
hogy lánya bibéje
általam lehet beporozva.


Csúcsrongyok rázása (Dobrony)


Divatot ismernek Dobronyban
senkit sem láthatsz ott toprongyban
lányok a bugyikát
Párizsból hozatják
hadd ringjon valaguk top-rongyban.


Élvezetes díszítőművészet (Királyháza)


Van egy hely, neve Királyháza
ott lakó legényke cifrázza
vesszejét peckesen
a munka úgy megyen
hogy közben percenként kirázza.


Tanács egy utazónak (Komoróc)


Légyottra nem jó hely Komoróc
jobb, ha ott nőkbe nem bonyolódsz
kedélyük lagymatag
szájukban hagymaszag
pinájuk akár a lópokróc.


Tanács egy szegény ifjúnak (Kaszony)


Utazzál sürgősen Kaszonyba
rád vár a falu csúf asszonya
jól fogod tömködni
vagyonát rád költi
szert tehetsz tisztes kis haszonra.


A türelmetlen rózsafüzéres (Borzsova)


Ájtatos szűzleány lakhelye Borzsova
combja közt füzérkét takar a borzosa
papjától epedve
azt várja, reggelre
az ima őrajta legyen elmorzsolva.


Javallat potenciapanaszokra (Saján)


Gyógyvízért utazz el Sajánba
orvosod szintúgy ezt ajánlja
a falut felvered
úgy lő majd fegyvered
akár az ott lakók sajátja.


Az almacsősz (Antalóc)


Almáskert mögött van Antalóc
almacsősz egy fickós martalóc
akkora van neki
fák közt ha lengeti
elborít mindent az almaszósz.


Kínálat és lehetőség (Beregszász)


Pontos egy városka Beregszász
kurváknak létszáma kerek száz.
Nem bírja a tárcád?
Keress egy apácát
ha már csak imára erektálsz.


Százalék nélkül (Dercen)


Dombocskát elhagyva találod Dercent
hitelt ott ne kérjél, magas a percent
ne dolgozz kamatra
inkább csak kamatyra
hiszen a farkad az ingyen is sercent.


Az ártatlanság illata (Várkulcsa)


Mosdatlan szűz falva Várkulcsa
combja közt párálló árucska
férfinép belényög
nem kéri, erényöv
kis kulcsát valaki átnyújtsa.


Telepesgumi nélkül (Borkút)


Jó népek vidámak Borkúton
eszük se forog a skorbuton
esznek sok káposztát
szomszédjuk átbasszák
nem is kell hozzája búr koton.


Öreg tűzhely öröme (Badaló)


Akinek lakhelye Badaló
úgy gerjed akár a badar ló
sok özvegy megörül
ha rakják csődörül
szikrát vet száz ócska kandalló.


Várakozó hajadonok (Perecseny)


Vadászok lakhelye Perecseny
sólyomszárny suhog az ereszen
sok kicsi szűzlányka
esténként azt várja
fészkébe szálljon egy kerecsen.


Tivadarban zivatar van (Tivadar)


Új papot kapott ma Tivadar
kántorlány kérdi, hogy mit akar.
- Oda én nem nyúlok
ha farka megnyúlott
verje ki a jeges zivatar.


Férfiöröm Csapon (Csap)


Szomjasak mindig a csapiak
fejükben nem jár más, pia csak
de mégis van egy jobb
postáslány bekopog
megjött az aznapi picsa-pakk.


További biztatás az utazónak (Gút)


Utadnak célja ha vala Gút
s megleléd ott a nagy valagút
tartsad az útirányt
foghatsz még kúrni lányt
előtted széles az alagút.
Lapszám: 2011.05.23
kinyomtatom! oldal tetejére

 

BDK Honlap-SEO: keresőoptimalizálás
Elhunyt Balla D. Károly

Napi blog


AZ ELŐZŐ SZÁM tartalma

Csatlakozz:


Frissek a rovatban:

Hasonlóak:


Friss szám

Korábbi számok

Frissek:


Főbb blogjaim  Főbejáratok


  SEO-szerviz

  aktuális keresőoptimalizált weboldalak:

  Google első hely

  Helyezés javítás, honlap optimalizálás

  honlap keresőoptimalizálás árak google első helyezés javítás

  Google honlap optimalizálás: seo
  pr cikk és link elhelyezés - tartalommarketing weboldal
  első hely: google honlap optimalizálás - seo marketing

  Állandó oldalak, SEO-posztok

  BDK ONLINE - BALLA D. KÁROLY internetes magazinja - válogatás az Ungváron (Kárpátalja, Ukrajna) élő író havi publikációból és az írói archívumból.

  Az oldal anyagai Balla D. Károly alkotói munkásságának a részét képezik, ily módon szerzői jogvédelem alá esnek, hosszabb idézésük csak a forráshely link-formátumú feltüntetésével, átvételük és újraközlésük pedig csupán a szerző - adatait, élatrajzát lásd: Balla D. Károly / Károj életrajza - engedélyével jogszerű. -- BDK Online SEO keresőoptimalizálás - irodalom, könyv, film, közélet, politika, napló, vers, internet, keresőoptimalizálás, web, seo, blog, Kárpátalja, Ungvár, BéDéKá, blog, UngParty | A szerző keresőoptimalizálással is foglalkozik. Az aktuális SEO-projek tartalom marketing: Laptop szerviz Budapest: akkumulátor, laptop billentyűzet, notebook töltő. Honlapoptimalizálás és keresőmarketing - Google helyezés javítása - első oldalra kerülni SEO szakértő optimalizálásával. Első hely a keresőben a találati listán. - Tartalommarketing, arvisura, pirézek | PR-cikk: SEO Budapest termék és szolgáltatás.