VERSTÁRCANOVELLAMINIMA JEGYZETESSZÉKRITIKAÉLCNAPLÓFOTÓAJÁNLÓ • MÁS: Arvisura Seo


Egy másik „Lenin-vers”

< ez itt Leninufó-kaleidoszkóp címő vizuális munkám, amelyet eredetileg 'kafbek' álnév alatt közöltem 2004-ben. Viszont most nem erről lesz szó. Mint talán emlékszik a Nyájas, nem olyan rég írtam meg fiatalkori Lenin-versem keletkezésének és utóéletének nem egészen szokványos történetét. Most meg egy másik olyan (jóval későbbi, félig-meddig elfelejtett) versembe botlottam, amelyben a nagy vezér neve szintén szerepel. Még ha eléggé más kontextusban is... De haladjunk sorjában.

Szörfölgetés közben akadtam rá a szép emlékű Zalabai Zsigmond egy esszéjére. Eszmefuttatását félig-meddig elfelejtett versemmel indítja, amely, mint írja 1994-ben: „...esztétikai értékeivel, poétikai és stiláris eszköztárának sokkeffektusaival lenyűgözte, mondanivalójával, erkölcsi üzenetével, a nemzetiségi létezés egyik jelenségének kegyetlenül pontos diagnosztizálásával pedig töprengésre, a költő fölvetette gondolatok továbbgondolására késztette e sorok íróját.” A szlovákiai magyar irodalomtörténész értékelése hízelgő rám nézve, főleg, hogy tanulmányában teljes egészében idézi is versemet, amely az akkori Magyar Naplóban jelent meg 1990-ben. Az internetes Zalabai-lelet jó alkalom arra, hogy felidézzem keletkezése körülményeit.

Legelőbb is: félig-meddig elfelejtettem, hogy van egy ilyen versem. Igazság szerint az internetes korszakom előtt keletkezettek közül csak azokat tartom számon, amelyek bekerültek a Halott madárral c. válogatott kötetembe – ami abban nincs benne, döntöttem el, az nem is fontos. A Zalabai-idézte sincs benne, pedig, úgy látszik, mégis hordoz értéket, mégis fontos. Az autentikus szöveget most mégsem volt könnyű fellelni, mert azt is elfelejtettem, hogy kis 1991-es gyűjteményemben (Hóban és homokon) viszont benne van.

Fontosnak gondolom még, így, húsz egynéhány év távlatából megjegyezni, hogy bár a vers persze fikció, de valós tényekre alapszik: az 1989-ben forgalomban lévő 2. osztályos iskolai magyar olvasókönyv 223. oldalán az idézett Lenin-vers valóban ott díszelgett – miközben a kommunista rendszer már összehullóban volt. Ezt az ellentmondást, ugyanennek a versnek a példáján, ebben az időben egy esszémben szintén szóvá tettem:

Most, amikor az ideológiák szappanbuborékai sorra kipukkadtak, s jöhetne valami értelmesebb önépítés, akkor itt állunk teleluggatott öntudattal, szédelegve a sok félrevezetéstől.

Magunkra találni: nehezebb, mint gondoltuk volna.

És amikor azt hittük: na most, talán, végre… akkor hazajön iskolás gyerekünk, felüti 1987-es kiadású, ma is érvényes olvasókönyvét és rábök egy versre: holnapra ezt kell megtanulni. Íme: „Tudja ma már minden gyermek, / Lenin nekünk mit adott: / Szabad, boldog életünkhöz / igaz utat mutatott!”

Közben szól a rádió, halljuk, hogy Békéscsabán az ellenzéki pártok megrendezték a kommunizmus szimbolikus temetését, s hogy a Lenin-szobor kezébe vándorbotot, vállára tarisznyát tesznek. A pesti Lenin-emlékmű mintájára ez is rövidesen „eltávozik”.

De a gyereknek holnapra meg kell tanulnia a verset.

Kis magyar skizofrénia.

Ugyancsak hiteles az április 22-i dátum: a tanmenet szerint ennek a versnek épp Lenin születésének az évfordulóján kellett olvasmányként szerepelnie.

Végül az ajánlásról. Az akkor New Yorkban elő Csalog Zsolttal, a szociográfus-íróval és a párizsi Magyar Műhelyt szerkesztő avantgárd alkotóval, Nagy Pállal ekkoriban ismerkedtem meg – mindketten bizalmukba, barátjukká fogadtak – s levelezésbe is kezdtem mindkettejükkel. Üzenetváltásaink gyakori témája a kisebbségi helyzet, az idegenben-lét volt, illetve az, milyen állapotban van/lehet a magyar írásbeliség a nyugati emigrációban – és a gyökeresen más helyzetű Kárpátalján. Vitatkoztunk is gyakran: szemléletük globális összefüggésben, multikulturális kontextusban helyezte el a problémát – én pedig a  „kisebbségi nyomoronc” szűkebb távlatú szempontjait soroltam akkoriban. Helyzetünk feloldhatatlan tragikumát igyekeztem megragadni a nekik ajánlott opuszban.

 

Vers hosszú alcímmel és ajánlással

M. LACIKA, DISZLEXIÁBAN SZENVEDŐ NYOLCÉVES KÁRPÁTALJAI KISFIÚ, A VEGYES TANÍTÁSI NYELVŰ N-I ÁLTALÁNOS ISKOLA MÁSODIK OSZTÁLYOS TANULÓJA 1989. ÁPRILIS 22-ÉN OLVASÓKÖNYVÉNEK  223. OLDALÁT BETŰZI TANÍTÓNŐJE SEGÍTSÉGÉVEL

Csalog Zsoltnak New Yorkba és Nagy Pálnak Párizsba
- más-más indíttatással, de azonos szomorúsággal

tö-u
tö-udö-ja mö
ma mö-ár
már
TUDJA MA MÁR
tuggya ma már mö-inö
mö-inödö-en
mindö gö
enö-gö


MINDEN GYEREK
minden gyerek lö-enö
enö-ni
enni
le-enni-nö
ne-lenni nö-ekunö-kö
ne-lenni nekunk
LENIN NEKÜNK
Lenin nekunk mö-it
itt
m-it adö-olt
mit dalolt
MIT ADOTT:
sö-zöbö-ad
bö-ald
bö-ölödö

SZABAD, BOLDOG
szabad. boldog elö-atu
le-tö-nö
letun
hö-zó
ÉLETÜNKHÖZ
életunkhozi-gö
iga
ga-zö
gaz u-tat
IGAZ UTAT
igaz utat mö-utö-a
tö-o
tö-tö
MUTATOTT!
Igen.

(1989)


Végül még hozzátenném: igen megtisztelő számomra, hogy versemet Zalabai nem kisebb alkotással, mint Domonkos István Kormányeltörésben c. költeményével hozzá összefüggésbe. Érdekes aktualitás és kapcsolódás, hogy egy szlovákiai magyar folyóirat épp az utóbbi mű keletkezésének 40. évfordulója okán küldött nemrégiben felkérést  – amelynek örömmel eleget is tettem egy új verssel.


Olvasd el ezt is: Egy Lenin-vers története.

Illusztráció: „Kafbek” álnév alatt a Spanyolnáthában 2004-ben megjelent vizuális munkám: Leninufó-kaleidoszkóp
Lapszám: 2011.06
kinyomtatom! oldal tetejére

 

BDK Honlap-SEO: keresőoptimalizálás
Elhunyt Balla D. Károly

Napi blog


AZ ELŐZŐ SZÁM tartalma

Csatlakozz:


Frissek a rovatban:

Hasonlóak:


Friss szám

Korábbi számok

Frissek:


Főbb blogjaim  Főbejáratok


  SEO-szerviz

  aktuális keresőoptimalizált weboldalak:

  Google első hely

  Helyezés javítás, honlap optimalizálás

  honlap keresőoptimalizálás árak google első helyezés javítás

  Google honlap optimalizálás: seo
  pr cikk és link elhelyezés - tartalommarketing weboldal
  első hely: google honlap optimalizálás - seo marketing

  Állandó oldalak, SEO-posztok

  BDK ONLINE - BALLA D. KÁROLY internetes magazinja - válogatás az Ungváron (Kárpátalja, Ukrajna) élő író havi publikációból és az írói archívumból.

  Az oldal anyagai Balla D. Károly alkotói munkásságának a részét képezik, ily módon szerzői jogvédelem alá esnek, hosszabb idézésük csak a forráshely link-formátumú feltüntetésével, átvételük és újraközlésük pedig csupán a szerző - adatait, élatrajzát lásd: Balla D. Károly / Károj életrajza - engedélyével jogszerű. -- BDK Online SEO keresőoptimalizálás - irodalom, könyv, film, közélet, politika, napló, vers, internet, keresőoptimalizálás, web, seo, blog, Kárpátalja, Ungvár, BéDéKá, blog, UngParty | A szerző keresőoptimalizálással is foglalkozik. Az aktuális SEO-projek tartalom marketing: Laptop szerviz Budapest: akkumulátor, laptop billentyűzet, notebook töltő. Honlapoptimalizálás és keresőmarketing - Google helyezés javítása - első oldalra kerülni SEO szakértő optimalizálásával. Első hely a keresőben a találati listán. - Tartalommarketing, arvisura, pirézek | PR-cikk: SEO Budapest termék és szolgáltatás.