Balla D. Károly
- BDK internetes akciói / Pszeudo-objektív rezignációk virtuális szerverre
BDK ONLINE webmagazin

Lemondott Semjén Zsolt

A Fidesz-KDNP elveszti a 2014-es választást

Orbán Viktor megbukott

Lemondott Schmitt Pál

Fidesz-Jobbik koalíció

Puccs Orbán ellen

 

Honlapok Google optimalizálása:

ALOLDALAK

BDK honlap seo szakértő

PR-cikk linképítés

Arvisura cáfolat jelentése

Google SEO keresőoptimalizálás

Honlapoptimalizálás

Infratermék vélemények

seo szakember prémium

seo ivóvíz fertőtlenítés - infra

Google barátod

Agorafóbia, pánik

Archipenko-terem

Keresőmarketing, SEO

Ukrajna az EU-ban

Nevemben a Dé betű

Elhunyt Balla D. Károly

Vári Fábián László Kossuth-díjas

Kárpátaljai magyar irodalom

BDK posztumusz

Ember a Marson

A Fidesz elvesztette a választásokat

Orbán Viktor megbukott

Fidesz-Jobbik koalíció

Infra transzfer ár

Arvisura Transzferár

2013-as SEO-verseny

SEO-verseny 2012

Homo Ludens - infrasugárzók, Seo

Ferdinandy laptop

keresőmarketing - optimalizálás

Linképítő infrafűtés

Első Piréz - pirézek

Virtuális szerver bérlés

Laptop kijelző, akku, töltő

Semjén Zsolt lemondott

Schmitt Pál lemondott

virtuális seo megelőzés

dell akkumulátor töltő

 

Utóbbi könyveim néhánya:
utolsó laptop töltő

kő és szerviz

tejmozi a teraszon

magyar billentyűzet

szembesülés budapest

PR cikk linképítés - tartalommarketing

A public relationc cikkek elhelyezése a legbiztonságosabb linkprofil építő webtechnika. A PR-cikk megjelentetés azonnal hat a megcélzott weboldalra. A cikkelhelyezés ára nagy keresőmarketing értékű weboldalakon 5.000 Ft-tól kezdődik, de a Google helyezés javulása garantáltan nem marad el. A marketing szöveg publikálása egyben linkelhelyezés is, és a kihelyezett hivatkozások hálózata tartalmi alapú fogalmi hálót képez, ennek gócpontjában áll a támogatott weboldal. A céloldal tartalmához fogalmilag kapcsolódó cikkek megjelentetése és abban szöveges hivatkozások megjelenése célravezető és biztonságos. Ezt a helyezésjavító optimalizációs móndszert seo pr cikk linképítés kulcsszóval keresik a Google-ban a kereső- és tartalommarketing lehetőségei iránt érdeklődő honlaptulajdonosok. Manapság a szemantikus visszacsatolás a leghatékonyabb SEO-tevékenység, eredményes az infrapanel - infrafűtés témájú oldalak előresorolásában is


 

 

Plágium-botránya és hamis nyilatkozatai miatt lemondott posztjáról Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese.

Az oldal 2012. decemberében jött látre, majd folyamatosan frissült

Ez az oldal egy piréz webakció, egyben a virtuális megelőzés keretébe tartozó SEO-kísérlet. Célja: egyfelől Semjén lemondásának a sürgetése, másfelől élre jutás a címben szereplő internetes kereséseg Google-találati között.

Schmitt Pál után a jobboldali politikai elit újabb tagja keveredett plágium-gyanúba. A hvg.hu 2012 novemberének közepén számolt be arról, hogy Semjén Zsolt 1991-ben megvédett teológiai doktori dolgozata nagyjából 40 százalékban „más munkák átvétele, átfogalmazása, illetve fordítása".

A köfelhördülést követően másnap azt írta az internetes portál, hogy az ELTE-n egy évvel később megvédett szociológiai diplomamunkája jelentős átfedést mutat a teológiai értekezésével. A hvg.hu szerint az 1992-ben megvédett, 51 oldalas szociológiadolgozatból – melyben a főszöveg 46 oldal – 32-33 oldal a teológiai doktori dolgozat részben szó szerinti átvétele, részben enyhe átfogalmazása, néhol egyszerűsítése, rövidítése.

Később további, enyhén szólva is gyanús részeket találtak, ezúttal Semjén Zsolt a kormányzati portálon nyilvánosságra hozott szociológiai dolgozatának második, javított kiadásában, amely mintegy 22 oldalnyi pluszszöveget tartalmaz ahhoz az első szöveghez képest, amelyet elbírálói igen különböző módon értékeltek: egyikük 1-est, másikuk 5-öst adott rá. Ezután került sor a szöveg kibővítésére. A hvg.hu vizsgálata szerint azonban az új szövegből nagyjából 12-13 oldal lényegében szó szerint megegyezik Molnár Attila szociológusnak a Valóság című folyóirat 1993. évi 5. számában „Új vallási jelenségek" címmel megjelentetett elemzésével. Molnár az ELTE-n Semjén szakdolgozati konzulense volt.

– Lépnünk kellett az egyetem becsülete érdekében – így indokolta a Népszabadságnak az egyik aláíró annak a közleménynek a megjelentetését, amelyben az ELTE társadalomtudományi karának 12 egyetemi tanára kinyilvánítja: amíg az érintettek nem tisztázzák, hogyan lehet jelentős szövegazonosság Semjén Zsolt szakdolgozata és Molnár Attila Károly később publikált szövegei között, addig a Semjén-mű érvényességét nem fogadják el.

„A Semjén Zsolt szakdolgozata és Molnár Attila Károly megjelent cikkei között megállapított jelentős szövegazonosság azt jelzi, hogy súlyos tudományetikai vétség történt. Bárki is követte el ezt a vétséget – a szakdolgozó, a konzulens, vagy mindketten együtt –, az ügy sérti az oktatás és a tudományos kutatás erkölcsi alapjait. Az ilyen vétség nem évül el, és erkölcsi megítélése nem igényel külön szabályozást. Az az általánosságban megfogalmazott vád, amely szerint a Társadalomtudományi Kar oktatóinak útmutatása alapján jött létre a szövegazonosság, besározza a sok ezer tisztességes munkával elkészített szakdolgozatot és a Kar becsületét” – fogalmaz a Ferge Zsuzsa, Fokasz Nikosz, Gyáni Gábor, Halmai Gábor, Huszár Tibor, Orosz Éva, Örkény Antal, Pete Péter, Rudas Tamás, Sík Endre, Somlai Péter és Székelyi Mária által aláírt nyilatkozat. A szöveg szerint az ELTE TÁTK professzorai mélyen elítélik az ilyen magatartást.

 

Sántít Semjén Zsolt PhD-je is

Hargitai Miklós| Népszabadság| 2012. december 22.

Plágium - A miniszterelnök-helyettes nem végzett érdemi tudományos tevékenységet

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) eddigi kommunikációja a Semjén-ügyben arra épült, hogy nekik valójában nincs teendőjük, hiszen a kormánypárti politikus hittudományi doktoriját az összes szabályt betartva minősítették át annak idején PhD-vé. A vonatkozó előírások és a korabeli dokumentumok alapján azonban ez az állítás cáfolható.

„Az átminősítés eljárása minden tekintetben megfelelt a hatályos egyházi és állami előírásoknak” – ez a mondat a lényegi része annak a (Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest meg sem említő) november 20-i keltezésű közleménynek, amellyel Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora az egyetem részéről lezárhatónak vélte a Semjén-ügyet.

Az egyetem akkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy Semjénnek a jogelőd Pázmány Péter Hittudományi Akadémián 1991-ben megszerzett hittudományi doktoriját a jogszabályoknak megfelelően minősítették át 1997-ben PhD-vé, emiatt tehát nincs további vizsgálódnivalójuk a miniszterelnök-helyettes dolgozatával a Hvg.hu-n megfogalmazott, dokumentumokkal részletesen alátámasztott plágiumvádakkal kapcsolatban.

Ez a védekezés – jelesül az, hogy a címek, illetve az oklevelek kiadása szabályszerű volt, azt pedig utólag nem lehet vizsgálni, hogy fennálltak-e a diploma-, illetve fokozatszerzés „egyéb feltételei” (például az önálló kutatómunkával elkészített, korrekt idézéseket és hivatkozásokat tartalmazó dolgozat) – az ELTE érvelésében is felbukkan. A Pázmány helyzete azonban annyiban eltér az ELTE-étől, hogy a katolikus egyetem esetében már a kiindulópont is támadható: számos körülmény utal rá, hogy Semjén Zsolt doktorijának PhD-vé konvertálásakor nem a szabályoknak megfelelően jártak el.

Az egységes PhD-fokozatok kiadására – akár korábbi doktori címek átminősítésével is – kizárólag a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) adhatott jogot azoknak a felsőoktatási intézményeknek, amelyeknek volt a MAB által elfogadott akkreditációval rendelkező doktori képzésük.

A PPKE 1997-ben szerezte meg ezt a jogot a MAB-tól, és abban az évben került sor Semjén doktorijának átminősítésére is. A vonatkozó jogszabályok szerint az átminősítés nem automatikusan történt – nem volt tehát elegendő hozzá egy korábban szerzett doktorátus, illetve az új fokozatot kiadó intézmény MAB-akkreditációja –, hanem minden esetben szükség volt a jelölt publikációinak, illetve tudományos munkásságának vizsgálatára is.

Ezt erősítette meg a Népszabadság kérdésére Balázs Ervin, a Magyar Akkreditációs Bizottság jelenlegi elnöke is, hangsúlyozva: nem formális, hanem érdemi, eseti döntésekről volt szó, amelyeknél azt kellett felmérni, hogy a tudományos fokozatra vágyók megfelelnek-e azoknak a feltételeknek, amelyekkel valaki az átminősítés időpontjában PhD-t szerezhet.

Erre történik utalás egyébként abban az 1997. december 19. keltezésű, Erdő Péter akkori PPKE-rektor által aláírt hivatalos levélben is, amelyben Semjént az átminősítésről értesítik: „A Magyar Akkreditációs Bizottság 1997/4/IX/5 sz. határozatában adott jogunknál fogva korábban szerzett hittudományi doktorátusát, tekintettel annak jó eredményére, valamint időközben végzett egyéb tanulmányaira és tudományos munkásságára, tudományos doktori fokozattá (PhD) minősítjük át vallástudomány tudományágban”.

A levélben szereplő indoklás egyébként pontatlan: az „egyéb tanulmányok” és a doktori eredménye a PhD szempontjából úgyszólván indifferens, a tudományos munkásság viszont perdöntő.

Semjén hivatalos életrajzából ugyanakkor nem derül ki, hogy érdemi tudományos tevékenységet végzett volna az átminősítés előtt. „Tudományos karrierje” egy évvel korábban, 1996-ban kezdődött, rögtön azzal, hogy címzetes egyetemi docens lett a PPKE-n. A címzetes oktatói címeket az egyetemek viszonylag kevés megkötéssel adhatják ki, ám számos intézmény szabályzatában szerepel a PhD-cím, illetve az, hogy az érintett az adott szakterület országosan ismert szaktekintélye legyen.

Semjén Zsoltra ezen kritériumok egyike sem illett rá akkoriban, a publikációs „listája” pedig meglehetősen rövid volt: a nyilvánosan hozzáférhető információk szerint azon egyetlen, a Teológia című folyóirat 1992. évi 2. számában megjelent cikk szerepelt Korunk kihívása: a New Age címmel, amely azonban nem új eredményeket tartalmazott, hanem Semjén teológiai doktoriját és az abból derivált szociológiai szakdolgozatát foglalta össze.

A PhD-fokozat megszerzésének feltétele továbbá, hogy a jelölt két idegen nyelven képes legyen a szakirodalom és a szaknyelvi terminológiák használatára – ha az életrajzából indulunk ki, akkor ez a feltétel sem teljesült, hiszen az Országgyűlés honlapján fellelhető CV-ben a nyelvtudás rovatban csupán egyetlen tétel (angol középfok) szerepel.

A jelzett időszakban egyébként sem a tudomány kötötte le Semjén Zsolt energiáját: kereszténydemokrata politikusként tevékenyen részt vett a vatikáni szerződésnek nevezett államközi megállapodás előkészítésében és az egyházi álláspont kommunikálásában.

Tőle származik például annak a megindoklása, hogy miért kell a világi államnak – az adófizetők közösségének – az egyházakat anyagilag támogatnia: szerinte az egyházak „a társadalom kiemelkedő fontosságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezői, a hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásával is jelentős szerepet töltenek be az ország életében”, ezért a közpénzből történő fenntartásuk közügynek tekinthető.

Vagyis Semjén a látszat szerint nem a tudományos teljesítményével érdemelte ki a vallástudományi PhD-t. Ebből pedig az következik, hogy a PPKE vezetésének akkor is lenne vizsgálnivalója a kormányfőhelyettessel kapcsolatban, ha abból indul ki, hogy a plágiumgyanús dolgozatot nem, csak a PhD megszerzésének körülményeit kutathatja.

 

Főblogom:

bdk clo2
balla d. károly / blog

Egy piréz Kárpátalján

Új SEO blog -projektek

Szolgáltatás: linképítő pr-cikk blog - Google indexelés felgyorsítása: pr cikk blog linképítéshez

Ivóvíz fertőtlenítő szer: klór-dioxod. Víz

klór-dioxid - fertőtlenítés

A természetes vizek nem szennyezésmentesek. A szennyeződés mértékét a termelési technológia és a víz szállítása határozza meg. A pseudomonad fertőző baktérium, mely megfelelő fertőtlenítés után elpusztul az ivóvízben. A jelenleg alkalmazott technológiák elsősorban klórt, klór-dioxidot alkalmaznak.

Szolgáltatás: Twinoxide: víz és ivóvíz fertőtlenítés klórdioxiddal

- tartálygyártás, polietilén hordók és konténerek fertőtlenítése ClO2-vel

Infrafűtés webáruház

fűtés - infra sötétsugárzó

A télikertekben is használható, nagy telesítményű infra sötétsugárzók fűtésre alkalmazása energia- és költséghatékony, mert az elektromos energiával fejlesztett hőmennyiség a hőeloszlás optimalizála során közel 100 százalékában a fűteni kívánt zónában hasznosul. Az infra hősugarak áthatolnak a levegőrétegen, nincsenek csövek, nincs a mennyezet alá felszálló meleg levegő, nincs hőveszteség, a sugárzási zónában tartózkodók hőérzete magasabb.

 

A PÁNIK

Látható ok nélküli szorongás, fóbiás viselkedés, váratlan és indokolatlan pánikroham, kognitív viselkedészavar, páni félelem. Pánikbeteg az, akinek gyakoriak a pánikrohamai. Az agorafóbia és más fóbiás tünetek gyógyszer nélküli kezelése otthon, házilag. online terápiával.

Amennyiben fóbiás szorongás tüneteit tapasztalja magán, nagy valószínűséggel a pánikbetegség nevű viselkedészavar kialakulása fenyegeti. Ez idővel a mindennapi normális élet lehetőségeit beszűkítő agorafóbia kialakulását vetíti előre. - Pánik betegség. Félelem és szorongás, fóbiás tünetek a pánikbetegség tipikus jellemzői.

pánik bdk dioxid

A szenzációs honlsp-seo eredményeket elérő weblap.org prémium linképítés árak 2021-ben is magasak, mivel az organikus Google helyezés optimalizálás keresőmarketing eszközökkel működik Ukrajna nyugati Kárpátalja megyéjében, ahol száz ezer magyar él, közülük csak ez az egy szakember foglalkozik a kognitív weblap optimalizálás és prémium pr-cikk linképítés kérdéseivel a Google keresőoptimalizálás keretében. Google honlap SEO - weblap optimalizálás - keresőmarketing pr-cikk linképítés | előre lépés a weboptimalizálásban: Teraszfűtés és télikert Budapest. Sötétsugárzó infrapanel kültéri teraszok fűtésére.